RSS Facebook

Karta stavby 

Autodům s garážemi v areálu vily Theodora Liebiega

 
Zvolenská 146 | Liberec - Kristiánov
Josefinthal
GPS: 50°46'1.053"N, 15°4'12.117"E
Autor:
Jakob Schmeissner
Účel stavby:
Dopravní stavba
Výstavba:
1914 - 1914
Sloh:
Secese
O stavbě

Druhý, tentokrát mnohem rozsáhlejší autodům čp. 145 a 146 - V, vybudovaný na půdorysu písmene U je situován na okraji areálu Liebiegovy vily a otevírá se do dnešní Zvolenské ulice. Projekt vypracoval architekt Jakob Schmeissner a stavbu provedla liberecká pobočka stavební firmy Ed. Ast & Co. Hlavním důvodem pro výstavbu byla zřejmě nedostačující kapacita staršího autodomu, který již nedokázal pojmout Liebiegův rozrůstající se vozový park a navíc zde byly uskladněny i užitkové automobily využívané v rámci nedaleké textilky. Do jednotlivých garáží se vjíždělo z centrálního dvora. V přízemí novostavby se v jednom křídle nacházely malometrážní byty, na které navazovala dílna s montážní jámou, následovaná garážemi pro nákladní vozy a přívěsy, kotelna a dále pak v dalším křídle garážové stání pro Liebiegovy závodní vozy a myčka. V patře bočních křídel byly celkem tři byty pro garážový personál a řidiče. Po architektonické stránce je dům řešen opět ve výrazně romantizujícím duchu s ohledem na další budovy areálu vily. Nejpoutavější prvek fasád představuje mužské a ženské poprsí uplatněné v rámci falešného hrázdění patra na průčelí domu čp. 146-V. V roce 1926 pak objekt doplnila drobná čerpací stanice, vybavená ochranným systémem „Securitas,“ zajišťujícím ochranu před případným vznícením či explozí. Objekt je mimořádně cenným příkladem počátků automobilismu na území monarchie, což podtrhuje i fakt, že stavba privátních garáží v Evropě byla v této době stále v plenkách.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Stavební archiv magistrátu města Liberec ,složka domu čp. 146-V
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.
ZEMAN, Jaroslav. Kolébka motorismu. Otisk automobilu v liberecké architektuře. In VORLÍK, Petr (ed.). Architektura ve službách motorismu. Praha: Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2013.

[IMG]

Celková situace, zakreslená do situační plánu areálu vily

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí, prováděcí plány

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys patra

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Jihovýchodní a severozápadní průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Uliční fasáda

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Severovýchodní fasáda

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dvorní fasáda

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Celkový pohled s původním oplocením

Foto J. Zeman

[IMG]

Dům čp. 146-V

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail mužského poprsí na domě čp. 146-V

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail ženského poprsí na domě čp. 146-V

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled ze dvora

Foto J. Zeman

[IMG]

Vjezd ze Zvolenské ulice

Foto J. Zeman