RSS Facebook

Karta stavby 

Okresní správa sociálního zabezpečení

 
Frýdlantská 20 | Liberec - Staré Město 1399
Friedlander Strasse, Mariengasse
GPS: 50.7711769N, 15.0563731E
Autor:
Pavel Janoušek - (ARK spol.)
Autor:
Boris Šonský - (ARK spol.)
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
2005 - 2007
O stavbě

Administrativní objekt Okresní, a nyní i Krajské správy sociálního zabezpečení je součástí širšího celku postupné dostavby Frýdlantské ulice a okolí Tovaryšského vrchu. Součástí dostavby této části města byly postupně 2 bytové domy (arch. Pavel Vaněček), polyfunkční dům (arch. Pavel Vaněček), ČSOB (dostavba Karel Hubáček), Základní umělecká škola (Pavel Švancer, Pavel Vaněček, Pavel Janoušek, Boris Šonský).
Objekt OSSZ navazuje v uliční frontě na výše položené kino Varšava. Je účelově řešenou budovou s charakteristickým použitím monolitického železobetonu v exteriéru i interiéru v kombinaci s hliníkovou fasádou. Stavba zaceluje uliční prostor a dobře se začleňuje do prostředí městské památkové zóny.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

[IMG]

Budova OSSZ z Frýdlantské ulice

STC NPÚ

[IMG]

Budova OSSZ z Tovaryšského vrchu

STC NPÚ

[IMG]

nalevo OSSZ, napravo ZUŠ, vpředu ČSOB od Karla Hubáčka

foto: Filip Landa, 2014

[IMG]

foto: Filip Landa, 2014

[IMG]

OSSZ v kontextu vedlejší budovy ZUŠ (UNION ARCH a ARK spol, 1995)

foto: Filip Landa, 2014