RSS Facebook

Karta stavby 

Byt Leo Silbersterna

 
Masarykova 542 | Liberec - Staré Město
Kaiser Franz Josef Strasse, Bayerstrasse, Leninova třída
GPS: 50.7741608N, 15.0692458E
Autor:
Thilo Schoder
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1929 - 1929
Sloh:
Nová věcnost
O stavbě

Vedle proslulé Strossovy vily byl Thilo Schoder rovněž autorem nedochovaného interiéru pro Dr. Ing. Leo Silbersterna (1878 Vídeň - 1940 Ženeva), ředitele Spojených barvíren, a.s., Liberec (Vereinigte Färbereien, A. G., Reichenberg), jejichž areál se nachází v dnešní Hanychovské ulici (čp. 518 a 559-III) a rodinného přítele Strossových. Dle historických adresářů Silberstern bydlel ve výstavné neorenesanční vile čp. 542-I v dnešní Masarykově ulici, postavené pro obchodníka Gustava Hauckeho v roce 1888 na základě projektu Adolfa Bürgera. Dům posléze zakoupil komerční rada a továrník Carl Neumann, majitel mechanické tkalcovny vlny S.S. Neumann (dnes sídlo Policie ČR) v Pastýřské ulici, tedy podniku, jehož byl Franz Stross obchodním zástupcem. V plánové dokumentaci uložené ve stavebním archivu se bohužel nedochovala žádná zmínka o Schoderově práci pro doktora Silbersterna, jemuž Neumann vilu pronajal a tak jsme odkázáni pouze na dobovou fotografii, uloženou v architektově pozůstalosti. Tyto skromnější zakázky a práce tvořily poměrně významnou součást architektova díla, přičemž liberecká zakázka představovala ukázku Schoderovy vytříbené interiérové tvorby v duchu individuálně pojaté nové věcnosti.

Kde se interiér nacházel

Mapy.cz

Literatura

RÜDIGER, Ulrike. Thilo Schoder, 1888-1979: Architektur und Design.[S.l.]: Glaux, 1997.
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 542-I
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 559-III

[IMG]

Hlavní průčelí vily na výřezu z plánové dokumentace

Stavební archiv MML

[IMG]

Půdorys přízemí

Stavební archiv MML

[IMG]

Půdorys prvního patra

Stavební archiv MML

[IMG]

Vila krátce po dostavbě na kolorované pohlednici

Stavební archiv MML

[IMG]

Projekt na úpravy hlavní budovy Spojených barvíren, a.s., Liberec od kanceláře Gustav Sächers Söhne

Stavební archiv MML

[IMG]

Ložnice navržená Thilo Schoderem

RÜDIGER, Ulrike. Thilo Schoder, 1888-1979: Architektur und Design