RSS Facebook

Karta stavby 

Pilzova vila

 
Baarova | Liberec - Staré Město 1158
Gabelsberger Strasse
GPS: 50.7715447N, 15.0649486E
Spoluautor:
Carl (Karl) Weber - (Weber u. Engler)
Spoluautor:
Ernst Engler - (Weber u. Engler)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1932 - 1932
Sloh:
Funkcionalismus
Aktuální název:
Čajovna U Kamenný želvy
O stavbě

Funkcionalistický rodinný dům kominického mistra Karla Pilze se nachází v Baarově ulici. Weberovi a Englerovi se zde podařilo zdařile využít svažité parcely k vizuálnímu oddělení dvou odlišných funkcí objektu. Hmota vily se skládá ze dvou přisazených a nestejně vysokých vertikálních kvádrů. Jihozápadní fasáda je členěna v obytných patrech dvěma balkony, k nimž je přisazen masivní arkýř. Poutavou partií exteriéru je vchod do obytné části, který je ohraničený nízkou zídkou, krytý výraznou deskou a obrácený do Baarovy ulice. V prvních dvou podlažích bylo technické zázemí domu (sklepy, garáž) a prostory využívané pro potřeby firmy (kanceláře, místnost pro učně a sklad). Zbylá dvě patra sloužila k bydlení, identická koncepce obou bytů nasvědčuje dvougeneračnímu bydlení. Přístup do obytných pater umožňovalo dvouramenné schodiště a součástí každého byli byla i poměrně velká zimní zahrada, přístupná z obývacího pokoje a přilehlý balkon, obrácený do zahrady. Dům je poměrně zdařilou ukázkou funkcionalismem ovlivněné individuální obytné architektury, která se na území Liberce objevuje spíše výjimečně.

Kde vilu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 1158-I
Wohnhäuser..Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus 1934.
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
slavnestavby.cz

[IMG]

Celkový pohled na vilu

Foto J. Zeman

[IMG]

Fasády

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Detail výkresu hlavního průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dvorní průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorysy

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí a patra

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys suterénu a situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dobový snímek vily

Wohnhäuser..Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus 1934.

[IMG]

Pohled do zimní zahrady

Wohnhäuser..Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus 1934.

[IMG]

Vila před opravou

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled na vilu z Baarovy ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstup

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail vstupu

Foto J. Zeman

[IMG]

Zahradní průčelí s krytými balkony a zimní zahradou

Foto J. Zeman

[IMG]

Boční průčelí, obrácené do zahrady, pohled z Baarovy ulice

Foto J. Zeman