RSS Facebook

Karta stavby 

Obytný blok v Americké ulici

 
Americká 768 | Liberec - Jeřáb
Lange Strasse
GPS: 50°45'25.865"N, 15°1'52.453"E
Autor:
Franz Ludwig
Stavitel:
Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft Eigener Herd G.m.b.H
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1931 - 1932
Sloh:
Tradicionalismus
Historický název:
Eigener Herd
Lidový název:
Krb
O stavbě

Mohutný obytný blok v Americké ulici se skládá z osmi obytných sekcí, zastřešených kýlovou střechou. Každá sekce obsahovala malometrážní, dalo by se říci sociální byty, vybavené drobným balkonem. Typický byt se skládal z předsíně, koupelny s toaletou, obytné kuchyně a pokoje, přičemž nájemníci měli povětšinou k dispozici i vlastní sklep a půdu v podkroví. Blok vybudovaný družstvem "Vlastní krb" z Trnovan ve své době představoval jeden z největších obytných stavebních podniků v meziválečném Liberci. V nedávné době prošel bohužel projekt úpravami (mj. výměna oken, zateplení fasád), které se podepsaly negativně na jeho vzhledu. Autorem bloku byl zřejmě ústecký architekt Franz Ludwig, který dle archivních materiálů figuroval na jednání města jako zástupce družstva spolu s ředitelem Vendelínem Richterem.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu složka domu čp. 768-I
SOkA Liberec, Archiv města Liberec IV (Gd), Eigener Herd, inv. č. 1595, sign. 164, kart. 718

[IMG]

Celkové rozvržení bloku.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dvorní průčelí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hlavní průčelí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí jedné z osmi sekcí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys druhého patra.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dobová reklama družstva Eigener Herd

Prager Tagblatt

[IMG]

Pohled z Americké ulice.

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí.

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled na z Americké ulice

Foto J. Zeman