RSS Facebook

Karta stavby 

Appeltův dům

 
Sokolovské nám. čp. 264-I. | Liberec - Staré Město
Neustädter Platz
GPS: 50°46'15.136"N, 15°3'17.018"E
Autor:
Johann Josef Kunze (Kuntze)
Spoluautor:
Johann Karl Kunze (Kuntze)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1793 - 1794
Sloh:
klasicismus
Historický název:
Das Appelthaus am Neustädter Platz
O stavbě

Obchodník se suknem Anton Appelt před stavbou honosného paláce koupil dva dřevěné domky, jež nechal strhnout a nechal si postavit nové reprezentující sídlo. Rodina Appeltova nechala vystavět dům v letech 1793-1794, což se dozvídáme ze zápisu, který se nalezl ve váze v štítu domu v roce 1978. Třípodlažní stavba byla dostavěna 3. dubna 1794. Původně byly v přízemí budovy dílny s prodejnou a ve vyšších patrech rodinný byt. S výstavbou tohoto domu, který byl teprve druhou zděnou budovou na náměstí souvisí pozdější změna měřítka zástavby v tomto prostoru na konci 19. století. Dlouhou dobu byl největším domem v celém městě. Na náměstí se třípodlažní dům obrací svou podélnou stranou. Parter člení oblouky původního loubí s kanelovanými pilíři a festonovými hlavicemi, které bylo zazděno v roce 1837. Průčelí je řešeno striktně symetricky. Střední partii domu s hlavním portálem akcentuje balkónový portikus, podepřený dvěma toskánskými sloupy a nad loubím dvěma nízkými pilastry. Střední část objektu nad hlavní římsou završuje balustráda s kamennými vázami a trojúhelný tympanon s akantovými rozvilinami. Nad ním je střešní nástavba s atikou, vrcholící středním, barokně tvarovaným štítem s dekorativními vázami z mědi. Z mansardové střechy vystupují dva masivní, segmentově zaklenuté vikýře. Fasádu, členěnou v patře vysokým řádem, bohatě zdobí štukatura florálního a dekorativního charakteru, zahrnující girlandy, medailony, lambrekýny apod.   Rodina Appeltů byla nucena dům v roce 1828 prodat, jelikož na ně dolehly finanční problémy. Honosný palác odkoupilo město, které v něm zřídilo reálnou školu. Z toho důvodu se muselo v letech 1835-1837 ze strany budovy směrem k Heliově ulici přistavět křídlo s učebnami. Vedle třítřídní nižší reálné školy sloužila budova i jako místo scházení Živnostenského spolku, Spolku přátel přírody a proběhla tu také v roce 1852 uměleckoprůmyslová výstava. Po vzniku Československa vystřídala reálnou školu, nově umístěná česká měšťanka a později česká průmyslová škola chemická. Roku 1953 byla budova ve špatném stavu přidělena střední stavební průmyslové škole, která dům postupně opravila.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der Historischen und Kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke Reichenberg. Prag, Wien, Brün: Rudolf M. Rohrer 1934.
KÜHN, Karl Friedrich. Das Steinerne Bürgerhaus in Stadt und Land Reichenberg. Reichenberg: Lehrerverein des Bezirkes und des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Iser-Gaues, 1936.

Odkazy

www.stavlib.cz

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

hrady cz:
www.hrady.cz

[IMG]

Původní vzhled Sokolovského náměstí na historickém snímku

KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der Historischen und Kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke Reichenberg.

[IMG]

Historický snímek domu

KERL, Karl. Reichenberg. Reichenberg 1929.

[IMG]

Půdorys Appeltova domu

KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der Historischen und Kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke Reichenberg.

[IMG]

Štít

foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled

foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní portikus

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail pilíře druhotně zazděného loubí

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail pilastru

foto J. Zeman

[IMG]

Detail průčelí

foto J. Zeman

[IMG]

Zadní trakt domu

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní síň na historickém snímku

KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der Historischen und Kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke Reichenberg.

[IMG]

Vstupní síň, současný stav

SPŠ Stavební v Liberci

[IMG]

Pozoruhodné skeletové schodiště

SPŠ Stavební v Liberci

[IMG]

Pohled na skeletové schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail zábradlí schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Zábradlí schodiště

Foto J. Zeman

[IMG]

Dochované klasicistní kované dveře v patře

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do střední chodby v patře

Foto J. Zeman

[IMG]

Suterén domu-jeden ze sklepů

Foto J. Zeman