RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Johann Karl Kunze (Kuntze)

 

1769 Liberec

1806 Liberec

O autorovi

Se svým otcem Johannem Josefem patřil k nejvýraznějším představitelům libereckého klasicismu. Učit se začal u otce a v roce 1787 odešel do Vídně ke staviteli Josefu Ignáci Gerlovi (1734 – 1798), autorovi biskupského lycea (dnešní Eszterházy Károly College) v maďarském Egeru. Roku 1790 se vrátil zpět do Liberce a následující tři roky pracoval společně s otcem. V roce 1793 se stal jako mistr členem libereckého zednického cechu a téhož roku se oženil. Jeho slibnou kariéru ukončila předčasná smrt v roce 1806. Stejně jako otec je autorem řady libereckých měšťanských domů.

Literatura

KARPAŠ, Roman a kol: Kniha o Liberci. Liberec, Dialog 2004.
VLČEK, Pavel, ed.; Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Academia, Praha, 2004
OTTLOVÁ, Petra. Stavební činnost Johanna Josefa Kuntze na konci 18. století. In Sborník Severočeského muzea. Historia, 12. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci 2003, s. 4-11.
KÜHN, Karl Friedrich. Das Steinerne Bürgerhaus in Stadt und Land Reichenberg. Reichenberg: Lehrerverein des Bezirkes und des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Iser-Gaues, 1936.

Stavby autora

[IMG]

1787 Dům U Zeleného stromu

[IMG]

1794 Appeltův dům