RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Anton Möller

 

1864 Liberec (Krásná Studánka)

1927 Varnsdorf

O autorovi

O architektových raných letech a studiích zatím nemáme jasnější zprávy. Víme, že se v roce 1890, tedy ve svých 26 letech, usadil ve Varnsdorfu, kde posléze zastává funkci městského stavitele a od roku 1924 městského stavebního ředitele. Tato pozice mu přinesla řadu zakázek souvisejících s dynamickým rozvojem města na přelomu 19. a 20. století, který souvisel s průmyslovou konjunkturou a s přísunem obyvatel. Möller měl na starosti nejen návrhy četných veřejných, industriálních a obytných budov, ale zabýval se například také regulací řeky Mandavy či řešením městské kanalizace. Jeho stavby výrazným způsobem zasáhly do podoby Varndsorfu ve smyslu vykročení směrem k moderním požadavkům na hygienu, efektivitu a bezpečnost bydlení i výroby. Příznačný je pro něj soubor základních stavebních typů, které vytvořil a opakoval na řadě míst v severočeském regionu, ale i v dalších zemích v rámci Rakouska – Uherska. Jedná se především o typ školy, jatek a kostela, na nichž se často objevuje shodné prostorové, hmotové, stylové a materiálové řešení. Pro Möllerovu tvorbu je charakteristická kombinace historismu se secesními detaily, která zcela logicky navazuje na dobovou architektonickou produkci období přelomu století a na široké lokální uplatnění eklektického tradicionalismu s moderními prvky.
Text Mgr. Aleny Řičánkové

Stavby v děčínském okrese

www.decin-tetschen.net

Stavby na jiných místech

Klášter dominikánů s kostelem Panny Marie Růžencové v Plzni (1912-13)

Výletní restaurace Hrádek (Burgsbergwarte) ve Varnsdorfu (1903-4)

Bývalá městská jatka ve Varnsdorfu (1899)

Kostel sv. Karla Boromejského v Mokřinách u Aše (1912)

Městská jatka v Kraslicích (1904)

Rozšíření dnes již zbořených jatek v Jablonci nad Nisou (1900)

Kostel sv. Petra a Pavla v Rotavě (1914-25)

Literatura

WOHLFAHRT, Josef: Když lidé mlčí, kameny hovoří. Varnsdorfský stavitel Anton Möller. Mandava, 2011, s. 16-18
Stadtbaudirektor Anton Möller, In Abwehr, roč. 57, 8. 4. 1927, s. 3

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

WorldCat:
www.worldcat.org

Stavby autora

[IMG]

1919 Kostel sv. Bonifáce