RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Alfred Castelliz

 

1870 Celje (Slovinsko)

1940 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Alfred Castelliz studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Friedricha Schmidta a Otto Wagnera, což se odrazilo v jeho dalším směřování. Jak podotýká Richard Kurdiovský "Castelliz vědomě navázal na historický formový repertoár a využíval secesní dekor, u obytných staveb navíc následoval představy národního lidového stylu (tzv. heimatstilu)." V roce 1903 vedl na vídeňské Akademii jako suplent školu architektury Viktora Luntze, vícekrát pak zastupoval při přednáškách svého tchána Georga Niemanna a do roku 1924 vyučoval na řadě vzdělávacích institucích, mj. vídeňské státní průmyslové škole. V jeho samostatné tvorbě se projevují nejen regionální a folkloristické prvky vlivy gotizujícího expresionismu, ale také stále živé neoklasicistické tendence. To se odrazilo i v jeho pozdní tvorbě, kterou lze označit za umírněnou modernu, kombinující soudobé architektonické trendy s klasicizujícími tendencemi. Ostatně jistě není náhoda, že se svým přítelem Josipem Plečnikem společně sdíleli obdiv k antické architektuře.

Stavby na jiných místech

Lázeňské sály ve Velkých Losinách (1931)
Lázeňský dům Chaloupka ve Velkých Losinách (1932)
Nčinžovní dům na ulici Heiligenstädter Straße 146 ve Vídni (1928)

Literatura:

KUDRIOVSKÝ, Richard. "Einfach nur die zweite Reihe?" - Leben und Werk des Wiener Architekten Alfred Castelliz (1870-1940).. In Umění 2009, roč. LVII, č. 1, s. 53-73.

Výskyty v jiných databázích

archINFORM:
deu.archinform.net

Wikipedie:
es.wikipedia.org

Europeana:
www.europeana.eu

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

öBL:
www.biographien.ac.at

Urbipedia:
www.urbipedia.org

WIKImedia:
commons.wikimedia.org

Stavby autora

[IMG]

1926 Soutěžní návrh na Lidový dům

[IMG]

1926 Vila Hanse Schmida