RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

[IMG][IMG]

Kühn u. Fanta

 

1904

1914

Liberec

O organizaci

Tvůrčí tandem Max Kühn a Heinrich Fanta patří mezi čelné představitele liberecké architektury první poloviny 20. století. Pravděpodobně první společnou prací obou architektů po příchodu do Liberce byl projekt „Kaple pro Liberec“, publikovaný v časopise Der Architekt v roce 1905, který je s největší pravděpodobností jednou z variant první společné realizace, kaple U Obrázku. Při zevrubnějším pohledu na pozdější samostatné práce obou architektů lze předpokládat, že Max Kühn řešil v rámci společných prací zejména jejich formální stránku a Heinrich Fanta se naproti tomu věnoval spíše jejich technickému řešení.

Stavby organizace

[IMG]

1906 Pavilon trutnovského pivovaru

[IMG]

1907 Kaple Neposkvrněné Panny Marie Královny andělů U Obrázku

[IMG]

1908 Čžižkova vila

[IMG]

1910 Kostel sv. Antonína Paduánského

[IMG]

1911 Areál bývalého kapucínského hospice s kostelem sv. Máří Magdaleny

[IMG]

1911 Přádelna firmy Johann Liebieg & Co.

[IMG]

1911 Vila Dr. Emila Tauscheho

[IMG]

1913 C. K. privilegovaný Rakouský úvěrový ústav pro obchod a průmysl