RSS Facebook

Karta stavby 

Dům s Krakonošem

 
Horova 953 | Liberec - Staré Město
Cordaweg
GPS: 50°46'48.668"N, 15°4'37.632"E
Autor:
Artur Payr (Payer)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1923 - 1924
Sloh:
Heimatstil
Historický název:
Preibischova vila
Lidový název:
Dům s Krakonošem
O stavbě

Kvalitní tradicionalistickou dvougenerační vilu čp. 953-I v Horově ulici, vystavěnou v oblíbeném heimatstilu, si nechal zbudovat na základě projektu význačného architekta a profesora na Německé vysoké škole technické v Praze Arthura Payra Rudolf Preibisch z Mníšku, společník ve stavební firmě Preibisch & Reinelt. Oproti plánové dokumentaci výsledná realizace doznala několika změn, zejména na východním průčelí, kde bylo zvoleno jiné řešení balkónu do zahrady.

Mohutný objekt situovaný ve vilové čtvrti na okraji města zastřešuje v místním prostředí atypická strmá polovalbová střecha. Hlavní vstup do zahrady z Horovy ulice nápaditě využívá zakřivení komunikace, čímž vzniklo konkávně probrané reprezentativní předpolí domu. Jeho nedílnou součástí byl i honosný plot, který se však bohužel nedochoval.

Poměrně prosté fasády oživuje vedle dřevěných okenic i symetricky situovaný arkýř, konzola se sochou sv. Floriána (ochránce před požárem) a dvě pozoruhodné malby po stranách arkýře s motivy Krakonoše (Rübezahla) před Sněžkou a opět sv. Floriána s vedutou Payrova rodiště, tyrolského Bregenzu.

Stavbu provedla Preibischova stavební firma a investor při stavbě využil výhod, které mu poskytoval zákon o stavebním ruchu na podporu obytné výstavby. Dům sloužil patrně jako investiční záměr, neboť původně byl určen pro Paula Krause (ten si však nakonec nechal postavit sousední vilu čp. 935-I) a v roce 1928 ho Preibisch prodal židovskému advokátovi Wilhelmovi Schnürmacherovi.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu složka domu čp. 953-I
ŘEHÁČEK, Marek. Dům s Krakonošem Kalendář Liberecka 2011, č. 9, s. 56-57

[IMG]

Hlavní průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys suterénu

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys prvního podlaží

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Celkový pohled z Horovy ulice.

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí s arkýřem

Foto J. Zeman

[IMG]

Balkónový rizalit na východním (zadním) průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Stříška s lucernou nad hlavním vstupem

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail lucerny nad hlavním vstupem

Foto J. Zeman

[IMG]

Sv. Florián na hlavním průčelí.

Foto J. Zeman

[IMG]

Malba Krakonoše v pozadí se Sněžkou na hlavním průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Elegantní schodiště na terasu

Foto J. Zeman