RSS Facebook

 

[IMG]

Není koláček jako Kolaczek

18. 05. 2022 | V čase covidové pandemie načas ustaly bleší trhy, které jsou pro muzejníka zdrojem mnoha jedinečných zážitků a akvizic. Obnovená burza u liberecké Sport Areny je sázkou na jistotu, protože i kdybych ve sneseném haraburdí neobjevil ani jediný skvost, donesu odsud rodině k nedělní svačině čerstvé koláče. Ani tentokrát pečivo nezklamalo, ale kromě koláčků po 20 Kč za kus jsem domů, resp. do muzea ještě navíc donesl fotografii Kolaczka za cenu tři a půl koláčku! Slovní humor musí nyní stranou, protože srozumitelnost se ztrácí a nezasvěcený čtenář netuší, o co tady jde.

[IMG]

„Ein Volk, ein Reich, eine Architektur.“ Nacistická architektura na Liberecku a Jablonecku“

06. 12. 2021 | Vznik říšské župy Sudety a připojení pohraničních oblastí k Německu se navenek projevil také prostřednictvím architektury. Výrazně ideologicky zabarvená, národně-socialistická architektura představovala mimořádně účinný instrument politické propagandy a měla dvě hlavní polohy. První představoval idylický regionalistický proud, primárně určený pro obytné stavby, druhou monumentální neoklasicismus reprezentovaný stavbami Alberta Speera či Ludwiga Troosta.

[IMG]

Liberecké veletrhy v meziválečném období

17. 02. 2016 | O Výstavě českých Němců z roku 1906 či Libereckých výstavních trzích po druhé světové válce nám podává ucelený přehled řada děl. Liberecké veletrhy, jež dosud stojí na periferii odborného zájmu, zanechaly v historii města ale také nesmazatelnou stopu. Díky nim zažíval Liberec lesk, slávu a samozřejmě ohlas v zahraničí, který beze zbytku podpořil odbyt domácích výrobků. V meziválečném období se mohlo město pyšnit významnými podniky vyrábějícími především produkty textilního průmyslu. A právě situace po první světové válce a potřeba zvýšit produkci a následný odbyt místních závodů, jejichž obchod utrpěl rozpadem Rakouska-Uherska, vedla k postupnému založení tradice Libereckých veletrhů. Blíže se s fenoménem libereckých trhů můžete seznámit ve studii Mgr. Zuzany Kotrmanové, kterou Vám exkluzivně přinášíme.

[IMG]

Praktik památkové péče Karl Friedrich Kühn

26. 02. 2014 | Karl Friedrich Kühn patří nepochybně mezi nejvýznamnější ale paradoxně také nejméně známé historiky umění spjaté s Libercem. Stejně jako další významní doboví historici umění i architekti, kteří se věnoval problematice památkové péče a praktickým řešením jejích problémů, přičemž právě Kühna můžeme považovat za jednoho z největších praktiků meziválečné památkové péče vůbec.

[IMG]

Výstava českých Němců (1906)

08. 02. 2012 | U kořenů slavné tradice Liberce, jakožto výstavního města stojí proslulá Výstava českých Němců, pořádaná v roce 1906. Ještě předtím, než si budete moci postupně prohlédnout karty nejvýznamnějších a nejzajímavějších objektů souvisejících s uvedenou výstavou můžete si přečíst pilotní článek nové rubriky.