RSS Facebook

 

[IMG]

Liberecké veletrhy v meziválečném období

17. 02. 2016 | O Výstavě českých Němců z roku 1906 či Libereckých výstavních trzích po druhé světové válce nám podává ucelený přehled řada děl. Liberecké veletrhy, jež dosud stojí na periferii odborného zájmu, zanechaly v historii města ale také nesmazatelnou stopu. Díky nim zažíval Liberec lesk, slávu a samozřejmě ohlas v zahraničí, který beze zbytku podpořil odbyt domácích výrobků. V meziválečném období se mohlo město pyšnit významnými podniky vyrábějícími především produkty textilního průmyslu. A právě situace po první světové válce a potřeba zvýšit produkci a následný odbyt místních závodů, jejichž obchod utrpěl rozpadem Rakouska-Uherska, vedla k postupnému založení tradice Libereckých veletrhů. Blíže se s fenoménem libereckých trhů můžete seznámit ve studii Mgr. Zuzany Kotrmanové, kterou Vám exkluzivně přinášíme.

[IMG]

Praktik památkové péče Karl Friedrich Kühn

26. 02. 2014 | Karl Friedrich Kühn patří nepochybně mezi nejvýznamnější ale paradoxně také nejméně známé historiky umění spjaté s Libercem. Stejně jako další významní doboví historici umění i architekti, kteří se věnoval problematice památkové péče a praktickým řešením jejích problémů, přičemž právě Kühna můžeme považovat za jednoho z největších praktiků meziválečné památkové péče vůbec.

[IMG]

Výstava českých Němců (1906)

08. 02. 2012 | U kořenů slavné tradice Liberce, jakožto výstavního města stojí proslulá Výstava českých Němců, pořádaná v roce 1906. Ještě předtím, než si budete moci postupně prohlédnout karty nejvýznamnějších a nejzajímavějších objektů souvisejících s uvedenou výstavou můžete si přečíst pilotní článek nové rubriky.