RSS Facebook

 

[IMG]

Zachraňme ještědskou lanovku!

12. 04. 2023 | Lanová dráha představuje letitý a všeobecně známý symbol města Liberce, který byl od 30. let hojně využíván k jeho propagaci. Samozřejmě jde také o výjimečně dochovaný stavební doklad konstrukčního vývoje lanových drah ve světovém kontextu. Ostatní historické lanové dráhy z produkce chrudimské strojírny a to včetně lanovky na Černou horu byly zrušeny a jejich vybavení včetně budov bylo zlikvidováno.

[IMG]

Kostely v kouři komínů: sakrální architektura na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku kolem roku 1900

03. 01. 2023 | Kostely budované na přelomu 19. a 20. století představují specifickou oblast dobové stavební produkce. Kniha přibližuje inspirační zdroje, které ovlivnily jejich architektonickou podobu. Nastiňuje historii vzniku kostelů, organizaci a financování staveb, motivaci objednavatelů, požadavky jednotlivých vyznání a individuální vklad architektů. Sleduje průnik tradičních a moderních principů ve smyslu výtvarném, ale také v rámci materiálového a technologického řešení. Knihu vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci za podpory programu DKRVO MK ČR.

[IMG]

Vychází 4. díl knihy o Jizerských horách!

18. 11. 2019 | Po třech dílech věnovaných Jizerským horám především z přírodovědného a ochranářského hlediska vychází první z plánovaných svazků zabývajících se historií a kulturou.

[IMG]

Německočeská výstava Liberec 1906 - neváhejte a navštivte

16. 07. 2016 | Když se v roce 1906 otevíraly brány čerstvě dokončeného rozsáhlého výstaviště nad novou libereckou přehradou, netušili organizátoři Německočeské výstavy Liberec 1906 [Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906], že se bude jednat o největší výstavní aktivitu města, která nenajde svého pokračovatele. I přes mnohaletou tradici LVT – Libereckých výstavních trhů –, jejichž historie spadá do počátku dvacátých let 20. století, nebyla obdobná přehlídka ve městě pod Ještědem znovu zorganizována. Dnes, po 110 letech, spíše jen tušíme její obrovský rozsah. Během jednoho roku byly vybudovány desítky pavilonů leckdy opravdu olbřímích rozměrů, které nabídly přehlídku průmyslu, řemesel, umění, zemědělství a všech myslitelných souvisejících odvětví prosperujících v oblastech tzv. bohatých Sudet s převažujícím německy hovořícím obyvatelstvem.

[IMG]

Držte si klobouky, bude se bourat?!

29. 04. 2016 | Přibližně rok po té, co byl veřejnosti představen Malý generel modernizace Krajské nemocnice Liberec, začínají pomalu ale jistě tát první ledy. Analýzu generelu a možného dopadu jeho realizace na prostředí libereckého centra předkládá ve svém článku Jaroslav Zeman. Při bližším seznámení s daným projektem je na první pohled zřejmé, že adjektivum “malý” odpovídá drobnému měřítku pouze na papíře, neboť ve skutečnosti se jedná o kompletní odstranění současné zástavby rozsáhlého nemocničního areálu a jeho náhradu novostavbami moderních, stavebně propojených pavilonů.

[IMG]

Mezery v historii: Na cestách/Auf Reisen

01. 10. 2015 | Ve dnech 9.–10. 2015 se v Oblastní galerii Liberec uskuteční sympozium Mezery v historii, zaměřené na vizuální kulturu českých Němců. Tradiční setkání historiků umění se po dvou letech znovu vrací do Liberce a stejně jako v roce 2013 bude mít podobu tematicky profilované mezinárodní konference. Akce se koná jako součást Festivalu Mitte Europa a bezprostředně navazuje na otevření výstavy Na Sibiř! / Nach Sibirien!, jenž reflektuje tvorbu německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska na východní frontě a v sibiřském zajetí za první světové války.

[IMG]

Quo Vadis Hospitale? Minulost a budoucnost Krajské nemocnice v Liberci.

06. 04. 2015 | V souvislosti s neuspokojivým současným stavem krajské nemocnice se stává stále aktuálnějším požadavek modernizace tohoto klíčového zdravotnického zařízení. To, že stávající situace není z dlouhodobého hlediska ideální, je zřejmé na první pohled. Proto se objevily návrhy na přestěhování nemocnice na volné pozemky v Ostašově, či na využití prostoru někdejší Textilany, který se z urbanistického a městotvorného hlediska jeví bezesporu jako nejvhodnější, neboť by došlo k opětovnému zapojení velké nevyužité plochy zpět do organismu města, přičemž velkou výhodou je v tomto případě i dobrá dopravní dostupnost a možnost stavět prakticky na zelené louce. Pozemek je nicméně v soukromých rukách a jeho odkup by znamenal neúnosnou finanční zátěž. Proto aktuální záměr počítá s modernizací stávajícího areálu, který je rovněž dobře dostupný, ale je mnohem více limitován svými prostorovými možnostmi. Každá mince má ovšem dvě strany a prezentovaný záměr by ve své navržené podobě představoval další výrazně negativní zásah do samotného středu města, už tak poznamenaného demolicemi a výstavbou velkokapacitních nákupních center.

[IMG]

Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období

11. 09. 2013 | Oblastní galerie v Liberci ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci připravuje výstavu, která nabídne zatím nejucelenější pohled na stále málo doceňovanou tvorbu německy hovořících výtvarných umělců meziválečného období z Čech, Moravy a Slezska.

Výstavní projekt usiluje být přínosem pro česko-německé poznání, pro rozšíření vzájemného kulturního, uměleckého a historického povědomí. Smyslem je seznámit veřejnost – českou stejně jako německou – s významnou kapitolou vzájemného soužití.

[IMG]

Rozpaky i pochvala nad konverzí libereckých lázní

09. 08. 2013 | Liberecká veřejnost se dočkala dokončení konverze někdejších městských lázní pro potřeby Oblastní galerie v Liberci. Zájem o prohlídku revitalizované budovy byl obrovský. Přinášíme mírnou polemiku nad kvalitou projektu, pohled památkáře - historika umění a pohled architekta.

[IMG]

Řešení nedostatků nového územního plánu

26. 06. 2013 | 24. 6. Jindřich Felcman na těchto stránkách specifikoval další témata, o kterých by se měla vést debata k novému územnímu plánu. Publikujeme další věcnou odpověď projektanta územního plánu Ing. arch. Jiřího Plašila.

[IMG]

Hlavní nedostatky nového územního plánu Liberec

24. 06. 2013 | Mgr. Jindřich Felcman, pracující na oddělení územního plánování libereckého krajského úřadu, výstižně a srozumitelně objasňuje některé nedostatky územního plánu pro Liberec.

[IMG]

Reakce na „Dopis architekta R. Kousala libereckým zastupitelům“

13. 06. 2013 | 10. 6. uveřejnil server Nasliberec.cz otevřený dopis člena Rady architektů Statutárního města Liberce Radima Kousala členům libereckého zastupitelstva ohledně nového územního plánu. Obdobný text se objevil 28. 5. i v diskuzi na našem webu Liberec-Reichenberg.net. Nyní zveřejňujeme reakci zpracovatele územního plánu Ing.arch. Jiřího Plašila.

[IMG]

Územní plán pro Liberec

27. 04. 2013 | Nedávno proběhla v Knihkupectví Jaroslava Fryče debata z cyklu Plán pro Liberec. Jak bylo během diskuze několikrát upozorněno, iniciativa přišla poněkud s "křížkem po funuse", protože podobné typy debat by bylo vhodné zorganizovat ještě před vznikem zadání územního plánu. Možná by mohla debata posloužit jako startovací pozice pro postupnou formulaci zadání příštího územního plánu. Při podobných diskuzích by se postupně tříbil a kultivoval názor na základní skicu ideálního Liberce, obecně sdílený a přijímaný. Kvalitní zadání je totiž na plánu to nejdůležitější. V minulém roce k tomuto tématu napsal Filip Landa text pro Ročenku liberecké architektury, kde vyšel v redakčně zkrácené podobě. Nyní jej přinášíme v plném znění.

[IMG]

Co se stane s opuštěnou Oblastní galerií v Liebiegově vile?

03. 03. 2013 | Oblastní galerie se na základě projektu revitalizace městských lázní na galerii a dostavby depozitáře bude stěhovat do nových prostor na Masarykově ulici a zatím není jasné, co se stane s Liebiegovým palácem.

[IMG]

Bouráme! aneb dozvuky přednášky AG

30. 01. 2013 | Do Liberce zavítal někdejší student místní fakulty architektury Adam Gebrian, dnes známá osobnost pohybující se ve veřejném prostoru, publicista a propagátor všeho, co s architekturou souvisí. A Radim Kousal to zase neunesl. Původně jsem reagovat nechtěl, ale poté, co jsem si přečetl nové příspěvky ve zdejší diskuzi, nemohu jinak. FL

[IMG]

Pár poznámek k rekonstrukci Soukenného náměstí

29. 12. 2012 | Rekonstrukce Soukenného náměstí dodnes budí mezi uživateli veřejného prostoru v Liberci vášně. Pilní čtenáři našeho webu nám nyní poslali návrh mobiliáře z května 2012, kdy byla rekonstrukce Soukenného náměstí zahájena.

[IMG]

Smysl architektonických soutěží

06. 11. 2012 | Kvalitu architektury markantně ovlivňuje paradox dnešního světa, kdy veřejný sektor odmítá na své zakázky uplatňovat princip architektonických soutěží. V prostředí prolezlém korupcí se tomu asi nelze divit, neboť forma soutěže riziko korupce značně snižuje. Dobrá veřejná správa by proto měla dbát na to, aby byly její stavební zakázky řešeny výhradně prostřednictvím architektonických soutěží. Nutno však podotknout, že mnohdy narychlo vypsaný dotační titul z EU zvyšuje časovou tíseň, svazuje veřejné správě ruce, a tím devalvuje i kvalitu architektury.

[IMG]

Ještěd z klece 2012

19. 10. 2012 | Ve dnech 22. - 28. 10. se otevře legendární kino Varšava. Bude hostit přehlídku diplomových a bakalářských projektů, které vznikly za uplynulé 4 semestry na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. Projekt má za cíl přiblížit fakultu architektury městu/veřejnosti a naopak. V prostorech, které nejsou typickou galerií, ale kde lidé chodí okolo. V rámci akce bude představena i naše platforma Liberec:Reichenberg.net, která je organizačním partnerem.

[IMG]

Grand urban rules

11. 09. 2012 | V dnešní době, kdy je český urbanismus minimálně o 20 let pozadu za vyspělým světem, již není možné obhajovat stávající metody územního plánování a povyšovat technokratické nástroje nad ideje. O to více nás na nedávné přednášce „Od městečka k metropoli“ překvapilo, že stávající nástroje obhajují i někteří architekti. Přinášíme zkrácený přepis příspěvku Filipa Landy o urbanistickém vývoji novodobého Liberce a úskalích současné územně-plánovací praxe.

[IMG]

Architektura ve službách motorismu.

01. 08. 2012 | Přijměte pozvání na zářijovou konferenci Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT, Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Liberci, Muzea východních Čech v Hradci Králové a Severočeského muzea v Liberci, která se bude zabývat dopady automobilismu na podobu sídel a krajiny a dalšími jeho aspekty. Setkání usiluje o "otevření" dosud opomíjeného tématu specifického stavebního dědictví a propojení aktivit odborné veřejnosti a motoristických nadšenců.

[IMG]

Přibalte si na prázdniny nové Fontes Nissae

24. 07. 2012 | Vycházejí nové Fontes Nissae-Prameny Nisy 2012/1, recenzované periodikum zaměřené na historii, památky a umění. Původně regionální historický sborník vydávaný od roku 2000 se v letošním roce představuje v pozměněné podobě i periodicitě a nabízí také elektronickou verzi.

[IMG]

Metropolitní plán i pro Liberec?

15. 06. 2012 | Hlavní město Praha začne pořizovat nový metropolitní územní plán. Oproti současnému by měl být jednodušší, přehlednější, celistvější a měl by snížit riziko korupce. V rámci zachování názvosloví ponecháme nyní stranou, že Liberec po druhé světové válce prakticky pozbyl všech atributů metropole, a uplatníme název „metropolitní plán“ i v nadpisu tohoto textu.

[IMG]

Nová kniha o Ještědu

30. 05. 2012 | Právě vychází nová reprezentativní kniha o Ještědu JEŠTĚD, hora sportů a turistiky. Vydává nakladatelství KNIHY 555 Liberec, plnobarevná publikace, Formát 17x24, 264 stran, cena 395 Kč (u nakladatele s 15% slevou).

[IMG]

Pár poznámek k radě architektů

17. 04. 2012 | Smysluplnost či zbytečnost nově zřízené Rady architektů města Liberec už byla probírána z mnoha úhlů pohledu, zazněly různé názory a argumenty pro i proti. Pojďme s některými názory polemizovat a rozšířit celou problematiku ještě o několik poznámek.

[IMG]

Pár poznámek ke konverzi bývalých městských lázní

29. 03. 2012 | V současné době je v plném proudu konverze někdejších městských lázní pro potřeby Oblastní galerie v Liberci. Ambiciózní projekt zpracoval ateliér SIAL pod vedením Karla Novotného a Jiřího Bučka s týmem architektů ve složení Petr Čihák, Jan Duda, Jana Hlavová a Filip Horatschke. K uvedené konverzi se však objevují i oprávněné výhrady, které se snaží stručně shrnout předkládaná glosa.

[IMG]

Výzva radě a zastupitelstvu města Liberec

24. 01. 2012 | Otevřený dopis Ing. arch. Vlastislava Kauta s výzvou radě a zastupitelstvu města Liberec, aby - pokud z různých důvodů chtějí řídit město bez hlavního architekta - vypustili z názvu svého odboru slovo architekt v jakékoliv úpravě.

[IMG]

Nová kniha o Liberci

01. 12. 2011 | Náš spolupracovník Mgr. Jaroslav Zeman napsal knihu LIBEREC - urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Vydává nakladatelství KNIHY 555 Liberec, plnobarevná publikace, Formát B4, 176 stran, cena 645 Kč (u nakladatele s 10% slevou).

[IMG]

Zahrada libereckých zapomínek aneb kdo neviděl, neuvěří

26. 11. 2011 | Před necelým měsícem byl liberecké veřejnosti konečně zpřístupněn ambiciózní projekt Zahrada libereckých vzpomínek. Nicméně nemalá očekávání, která od počátku vzbuzoval, se - jak už to tak v Liberci bývá - nenaplnila a rozpačitý výsledek je spíše zklamáním.

[IMG]

Workshop Vize Liberec

17. 10. 2011 | Na Fakultě umění a architektury TUL proběhl mezinárodní česko-belgický workshop, jehož cílem bylo oživení a zvelebení neutěšených lokalit v Liberci.

[IMG]

Městský architekt. Ano či ne?

20. 09. 2011 | Na jaře 2011 proběhla v knihkupectví U Fryče veřejná diskuze nad úlohou městského architekta. Pozvání Mjölk architektů přijal sekretář České komory architektů Jiří Plos, teoretik a propagátor architektury Adam Gebrian a architekt města Jičín Radek Jiránek. Novinářské výstupy z celého setkání nejsou uspokojivé, a proto si je Filip Landa dovolil doplnit o několik důležitých postřehů.